Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gerekli Belgeler

Güncel Belgeler ve Formlar

A- Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

1-Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi

2-Avcılık Belge Harç Makbuzu

3-Biometrik Vesikalık Fotoğraf 

4-Yivli veya Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

5-Tüfek ruhsatnamesi olmaksızın avcılık belgesi almak isteyenlerden sağlık raporu istenir ve adli sicil kaydı sorgulanır. Sorgulamada sabıka kaydına rastlanırsa, bu sabıkadan dolayı tüfek ruhsatnamesi  alıp alamayacağına bakılır. Alamayacak olanlara avcılık belgesi verilmez.

  

B- Avcılık Belgesi Vize işlemi

1-Vize işlemi şahsen veya AVBİS üzerinden aşağıdaki şartlar dâhilinde yapılır:

a)Şahsen başvurular, şube müdürlüğüne veya şefliklere yapılır. Vize işlemi sırasında avcı;

1)Geriye dönük harç borcunun bulunmaması halinde cari yıla ait harcın yatırıldığını gösteren belgeyi,

2)Geriye dönük harç borcunun bulunması halinde cari yıl dâhil zaman aşımına uğramayan geriye dönük harç borcunun tamamının yatırıldığına dair belgeyi,

3)Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatının süresinin dolmuş olması halinde; yeni ruhsatı,

4)Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı ibraz etmeksizin müracaat etmesi halinde, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydını,ibraz etmek zorundadır.

b)Avcının AVBİS üzerinden vize işlemi yapmak istemesi halinde;

1)Avcılık belgesi harç borcu olup olmadığı,

2)Yivli veya yivsiz tüfek ruhsat süresinin bitip bitmediği, sistem tarafından kontrol edilir ve vize edilir. Eksik veya güncel olmayan ve belge var ise vize edilmez.


C- Avlanma Pulu Almak İçin Gerekli Belgeler


1-Av Yılına ilişkin vize edilmiş avcılık belgesi fotokopisi  

2-Avlanma izin kartı ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı

3-Avcı derneği üyesi avcıların, dernek üyeliklerini gösterir belge


D- Avcı Eğitim Kursu Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

a)Kimlik numarasını gösteren bir belge

b)2 adet fotoğraf

Birinci fıkrada belirtilenlerin dışında ayrıca,

a)Saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge,

b)Batı Trakyalı Türklerden Türklük belgesi,

c)Türkiye’de yaşayan yabancılardan ikamet veya çalışma izin belgesi,

ç)Kırmızı veya yeşil bantlı kimlik kartı hamili olanlardan kimlik kartı, istenir.