Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gerekli Belgeler

Güncel Belgeler ve Formlar

 

A- Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

    1- Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin fotokopisi

    2- Vergi dairesinden alınan “Avcılık Harcı Makbuzu”

    3- Fotoğraf ( 2 Adet)

    4- Avcı eğitimi Kurs Bitirme Belgesi (Aslı ya da Noter Tasdikli Fotokopisi)

    5- Sabıka Kaydı olmadığına dair yazı

    6- Dernek üye yazısı ( üye ise)

    7- Kimlik Belgesi

 

B- Sportif Balık Avlama Belgesi İçin Gerekli Belgeler
   

    1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
    2- Fotoğraf (1 Adet)

    3-Sportif Balık Avlama İzin Belgesi için ödenen Harç Makbuzu (Ziraat Bankası Bilecik Şubesi 57354348-5001 nolu hesaba 50,00 TL)

 

C- Avlanma Pulu Almak İçin Gerekli Belgeler
    

    1- Avlanma Belgesinin Fotokopisi 
    2- Avcı Kulübü Üyelik Belgesi (Üyeliği var ise) 
    3- Alındı Makbuzu (Ziraat Bankasından)