Skip Navigation LinksAna Sayfa > Gerekli Belgeler

Güncel Belgeler ve Formlar

 

A- Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

    1- Dilekçe

    2- Avcı Eğitimi Kursu Bitirme Belgesi (Şube Müdürlüğü onaylı)

    3- Fotoğraf (3 Adet)

    4- Harcın yatırıldığına dair makbuzun aslı (492 sayılı HK)

    5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan

    6- Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu

    7- Vize yılına ait dernek aidat makbuzu yada dernek üyeliğini gösteren yazı.

  

B- Avcılık Belgesi Vize işlemi

    1-Avcılık Belgesi harç makbuzunun aslı

    2-Avcılık belgesinin aslı

    3-Derneğe üye yazısı

C- Avlanma Pulu Almak İçin Gerekli Belgeler

    1-Av Yılına ilişkin vize edilmiş avcılık belgesi fotokopisi  

    2-Avlanma izin kartı ücretinin yatırıldığına dair dekontun aslı

    3-Avcı derneği üyesi avcıların, dernek üyeliklerini gösterir belge


D- Avcı Eğitim Kursu Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

     1-T.C. Kimlik Numarası ile birlikte dilekçe

    2-4 adet vesikalık fotoğraf

    3-Öğrenim belgesinin bir sureti veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği

    4-Avcı eğitim kurs katılım payı ücretine dair yatırılan makbuz